Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de footer

Privacyverklaring

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ons, uw geselecteerde Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Partner, als verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de contracten en voor de doeleinden die hieronder worden opgesomd.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken, met inbegrip van uw identificatiegegevens (bv. naam*, klantnummer), contactgegevens (bv. adres*, e-mailadres, telefoonnummer) en identificatiegegevens van uw voertuig (bv. voertuigidentificatienummer (VIN)*, kenteken/nummerplaat) uit deze overeenkomst en uit alle met deze overeenkomst verbonden overeenkomsten en contracten (bv. garantieovereenkomsten, leaseovereenkomsten, financieringsovereenkomsten), samen met de bijhorende contractgegevens, voertuig- en servicegegevens, inclusief product- en servicespecificaties (bv. model, uitrustingsniveau, motor, hard- en softwaregegevens), technische gegevens voor onderdelen en accessoires, en gegevens i.v.m. werkplaats en service, waaronder diagnostische foutcodes* of gegevens van de voertuigregeleenheid.

Uw persoonsgegevens zullen tot tien jaar na de beëindiging van de contractuele relatie worden bewaard. Als u uw toestemming heeft verleend voor marketingdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens drie jaar na uw laatste contact met ons of Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified worden bewaard voor deze doeleinden. 

De gegevens die werden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht en contractueel vereist. Daarom bent u verplicht de persoonsgegevens te verschaffen. Ingeval u ons de gegevens niet verschaft, is de uitvoering van dit contract niet mogelijk.

We verstrekken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden aan de volgende ontvangers: 

 1. A. Doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract of met stappen op verzoek van de betrokkene voordat een contract wordt aangegaan in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR):

Gegevens/gegevenscategorieën

Doeleinden

Ontvanger(s)

Respectieve identificatie- en contactgegevens*, voertuig- en servicegegevens inclusief product- en servicespecificaties*

 • - Planning en productie van het voertuig 
 • - Levering (van motorvoertuigen, onderdelen enz.)
 • - Prijsbescherming garanderen 

 

 Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk. 

Voornoemde ontvangers verstrekken ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden uw persoonsgegevens aan de respectieve IT-dienstverleners, met name: 

 • • Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Frankrijk), dat een beroep doet op andere (sub-)verwerkers gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en dus in een zogenaamd derde land zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van de respectievelijke Binding Corporate Rules (BCR’s). Volg deze link om een kopie te verkrijgen: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/
 • • Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Frankrijk), dat een beroep doet op andere (sub-)verwerkers gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en dus in een zogenaamd derde land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, maar er zijn wel geschikte beveiligingen voorzien, in de vorm van de respectievelijke Binding Corporate Rules (BCR’s). Volg deze link om een kopie te verkrijgen:  https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf  
 • • IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrijk
 • Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom) is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in het Verenigd Koninkrijk en dus in een land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming, maar er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het Verenigd Koninkrijk.

Om het beheer van de vermelde doeleinden te ondersteunen, verstrekken we uw persoonsgegevens aan onze respectieve ingeschakelde dienstverleners die optreden als verwerkers, met name:

 • • Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Duitsland

Respectieve identificatie- en contactgegevens*, identificatiegegevens van het voertuig*, product- en servicespecificaties*, technische gegevens voor onderdelen en accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats en service, waaronder diagnostische foutcodes* of gegevens van de voertuigregeleenheid.

 • - Garantieafhandeling
 • - Afhandeling van problemen, klachten en verzoeken, met name door de Assistance/Engagement Centers van DS CERTIFIED 
 • - Afhandeling van (technische) vragen over de uitvoering van een concrete herstelling (bv. via een Technical Assistance Center, voertuigdiagnostiek) of over een concrete storingsanalyse (Event Data Recorder/voertuiginterne of telediagnostiek)

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk.

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.

 • • MSX International Excelsiorlaan 3, 1930 Zaventem, België

CarGarantie GMBH, Ruiterijschool 6, 2930 Brasschaat, België

 

Respectieve identificatiegegevens van het voertuig*, productspecificaties*, technische gegevens voor onderdelen en accessoires*

Soft- en hardware-update

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk.

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.

Respectieve identificatiegegevens van het voertuig*, (gepseudonimiseerde) identificatiegegevens*, respectieve programmagegevens in het kader van verkoop- /servicestimuli en andere margegerelateerde programmagegevens

Beheer van verkoop- /servicestimuli, bonusprogramma's en andere margegerelateerde programma’s tussen DS CERTIFIED Partners en DS CERTIFIED  bv. myBonus, Loyalty Bonus-programma, voor zover uw toestemming niet vereist is

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk.

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.

Respectieve identificatie- en contactgegevens*, identificatiegegevens van het voertuig*, respectieve gegevens van verkoop- en servicecontracten*

Beheer van verdeleraudits en documentcontrole

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk.

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.

Respectieve identificatie- en contactgegevens*, identificatiegegevens van het voertuig*

 

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel

Voornoemde ontvangers verstrekken ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden uw persoonsgegevens aan de respectieve IT-dienstverleners, met name: 

 • • Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.

 • • Your Agency : Espace Del Goutte, Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40/5, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgique

Respectieve identificatiegegevens van het voertuig*, eerste inschrijvingsdatum* merk*, model*, koetswerktype*

Verlening van Europese pechhulpdiensten door OEM

 

 • • Touring N.V. Wetstraat 44 1040 Brussel 
 1. B. Doeleinden die verband houden met de naleving van een wettelijke verplichting in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 c) van de AVG/GDPR:

Gegevens/gegevenscategorieën

Doeleinden

Ontvanger(s)

VIN*, respectieve product- en servicespecificaties*, technische gegevens voor onderdelen en accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats en diensten, waaronder diagnostische foutcodes* of gegevens van de voertuigregeleenheid

Productbewaking, productaansprakelijkheid (in samenwerking met Quality Control/Quality Assurance [kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging]) en

potentiële terugroepingscampagnes 

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk 

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve IT-dienstverleners.

 1. C. Doeleinden die verband houden met de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 f) van de AVG (GDPR), tenzij u uw recht om bezwaar te maken heeft uitgeoefend (Art. 21 (1) van de AVG (GDPR)):

Gegevens/gegevenscategorieën

Doeleinden

Ontvanger(s)

Respectieve identificatie- en contactgegevens*, product- en dienstenspecificaties*, contractgegevens*

 

Marktonderzoek en consumentenenquêtes om feedback te ontvangen in verband met producten en diensten van DS CERTIFIED (bv. klanttevredenheidsonderzoeken, onderzoeken naar product- of servicekwaliteit), enkel indien voor deze doeleinden contact kan worden opgenomen met de klant via het (de) respectieve communicatiekana(a)l(en) zonder voorafgaande toestemming van de klant

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve ingeschakelde verwerkers ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden.

VIN*, respectieve product- en servicespecificaties*, technische gegevens voor onderdelen en accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats en diensten, waaronder diagnostische foutcodes* of gegevens van de voertuigregeleenheid

Product- en dienstverbetering, kwaliteitsverbetering, veldcampagnes, nabewerkingscampagnes, voortdurende productontwikkeling (informatie over slijtage, diagnose en reparatie), ook in samenwerking met Quality Control/Quality Assurance (kwaliteitscontrole/kwaliteitsborging)

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk

Voornoemde ontvangers verstrekken uw persoonsgegevens aan de respectieve ingeschakelde verwerkers ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden.

 1. D. Doeleinden waarvoor u toestemming heeft verleend in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 a) van de AVG (GDPR), tenzij u uw recht om uw toestemming in te trekken heeft uitgeoefend (Art. 7 (3) van de (GDPR)), zoals:

Gegevens/gegevenscategorieën

Doeleinden

Ontvanger(s)

Identificatiegegevens, contactgegevens, identificatiegegevens van een voertuig in combinatie met contractgegevens, voertuig- en servicegegevens, waaronder product- en servicespecificaties, technische gegevens voor onderdelen en accessoires, gegevens i.v.m. werkplaats, verkoop en service

 

Marketingactiviteiten, identificatie- en herkenningsdoeleinden

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel verstrekken mijn persoonsgegevens ter ondersteuning van het beheer van de vermelde doeleinden aan de respectieve ingeschakelde (IT-)dienstverleners, met name: 

 • •Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified., 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk
 • • Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.
 • • Your Agency : Espace Del Goutte, Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40/5, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgique

Respectieve productspecificaties, identificatie- en contactgegevens, respectieve contractgegevens, respectieve programmagegevens in het kader van verkoop- /servicestimuli en andere margegerelateerde programmagegevens

Beheer van verkoopcompensatie- & bonusprogramma’s en andere margegerelateerde programma’s tussen DS CERTIFIED  Partners en DS CERTIFIED  

Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS Certified Bourgetlaan 20Bus2 1130 Brussel en PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk.

Andere ontvangers: zie voornoemde IT-dienstverleners.

 

 

Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, te wissen (recht om vergeten te worden), het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u, en dat conform Art. 6 (1) 1 e) of f) van de AVG (GDPR) of waar de persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing conform de toepasselijke wetgeving. 

Opgelet: bovenstaande rechten zijn wettelijk vastgelegd en moeten slechts in bepaalde omstandigheden door ons worden vervuld.

Op verzoek kunnen wij als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens te allen tijde bijwerken (bv. uw adres wijzigen).

Voor de uitoefening van uw recht om een klacht in te dienen (AVG (GDPR) Art. 77), neemt u contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit,  Drukpersstraat 35 1000 Brussel  Email : contact@apd-gba.be Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cookies accepteren